Loading...

Welcome Drinks

Cold Drinks (v)
Mocktail (v)
Jal-Zeera (v)
Badam Milk (v)
Fruit Juice (v)
Thandai (v)
Lassi (v)
Fruit Punch (v)

Rice

Plain Rice (v)
Lemon Rice (v)
Kishmish Rice (v)
Hyderabadi Pulao (v)
Curd Rice (v)
Veg Biriyani (v)
Jeera Rice (v)
Veg Fried Rice (v)
Tomato Rice (v)
Peas Pulao (v)
Mixed Fried Rice

Dal

Plain Dal (v)
Dal Fry (v)
Chana Dal Fry (v)
Dal Makhni (v)
Black Dal Maharani (v)

Roti

Garlic Naan (v)
Butter Naan (v)
Lachha Paratha (v)
Chena Paratha (v)
Rumali Roti (v)
Baby Kulcha (v)
Dosa (v)
Chakuli Pitha (v)
Chilla (v)

Tikka

Soyabean Tikka (v)
Paneer Tikka (v)
Veg Panchguni (v)
Fish Tikka
Prawn Tikka
Chicken Tikka

 

Soup

Veg Hot n Sour Soup (v)
Veg Mushroom n Sweet Corn Soup (v)
Lemon n Coriander Soup (v)
Tomato Soup (v)
Veg Clear Soup (v)
Veg Sweet Corn Soup (v)
Veg Manchow (v)
Chicken Clear Soup
Chicken n Sweet Corn Soup
Chicken Hot n Sour Soup
Chicken Manchow
Crab Meat Soup
Prawn Soup

Snacks

Gup Chup / Pani Puri (v)
Aloo Tikki Chat (v)
Papdi Chat (v)

Idli Sambar(v)

Dosa(v)
Green Peas Chat (v)
Dahi Vada n Aloo Dum (v)
Veg Spring Roll (v)
Veg Gold Coin (v)
Paneer Pakora (v)
Mushroom Pakoda (v)
Veg Cutlet (v)
Punjabi Pakoda
Chicken Pakoda
Prawn Golden Coin
Fish Finger
Fish Cutlet
Mutton Chop

Nov-Veg Curry

Fish Fry
Fish Amritsari
Fish Kalia
Fish Patrapoda
Chilly Fish
Chicken Butter Masala

Chicken Mughlai

Chicken Do Pyaaza

Chicken Kadaai
Chilly Chicken
Chicken Hyderabadi
Chicken Kurma
Chicken Sahajani
Mutton Curry
Mutton Hariali
Prawn Malai
Kaju Prawn
Chilly Prawn
Crab Masala

Prawn Curry

Salad, Papad, Raita, Chutney

Tomato, Khajur, Kismish Chutney (v)
Pinaple Chutney (v)
Plastic Chutney (v)
Mixed Fruit Jelly (v)
Mixed Raita (v)
Green Salad (v)
Russian Salad (v)
Mixed Fruit Salad (v)
Gaja Muga (v)
Papad (4 types) (v)
Pickles (4 types) (v)

Sweets

Chenna Payas (v)

Kheer Sagar (v)

Chenna Malpua (v)

Ambrit (v)

Jalebi (v)

Ras Malai (v)

Sita Bhog (v)

Rasabali (v)

Gazar Halwa (v)

Gulab Jamun (v)

Ice Creams (v)

Veg Curry

Veg Kurma (v)
Mix Veg Chhanka (v)
Navratna Kurma (v)
Shahi Kurma (v)
Veg Jhal Fry (v)
Veg Jaipuri (v)
Veg Hyderabadi (v)
Veg Tawa Fry (v)
Potala Kurma/Rasa (v)
Aloo Gobi Mutter (v)
Chilly Gobi (v)
Kashmiri Aloo Dum (v)
Stuffed Capsicum (v)
Stuffed Bhindi (v)
Malai Kofta (v)
Mushroom Besara (v)
Chilly Mushroom (v)
Mushroom Baby Corn (v)
Mushroom Do Pyaja (v)
Chily Paneer (v)
Paneer Punjabi Masala (v)
Paneer Pasand (v)
Paneer Butter Masala (v)
Kadai Paneer (v)
Paneer Raita (v)
Fried Paneer Butter Masala (v)
Mutter Paneer (v)
Veg Manchurian (v)